دانلود فایل word بهبود محدوده عملکرد کمپرسورهای گریز از مرکز گازی با تغییر خط کنترل سرج با استفاده از کنترل فعال برمبنای منطق فازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بهبود محدوده عملکرد کمپرسورهای گریز از مرکز گازی با تغییر خط کنترل سرج با استفاده از کنترل فعال برمبنای منطق فازی :


تعداد صفحات : 8

در این مقاله, نتایج جدیدی درزمینه کنترل سرج کمپرسورهای گریز از مرکز ارائه می‌گردد. سرج پدیده ناپایداری جریان گاز در کمپرسور است که خسارات بسیار شدیدی به تجهیزات کمپرسور وارد می‌کند. جلوگیری از پدیده سرج امروزه یکی از مسائل مهم در صنعت نفت و گاز, به ویژه در هنگام کاهش فلو یا برگشت گاز در خطوط لوله سراسری انتقال گاز به شمار می‌رود و نشان داده می‌شود که روش کنترل فعال سرج در مقابل روش کنترلی آنتی سرج, دامنه پایداری را وسیع‌تر می‌کند. ایده‌ای که در این تحقیق به اجرا درآمده است, کنترل فعال سرج بر اساس منطق فازی است. با استفاده از کنترل‌کننده فازی علاوه بر جلوگیری از ایجاد هرگونه ناپایداری در کمپرسور بهبود وضعیت کمپرسور و افزایش محدوده عملکرد کمپرسور نیز محقق شده است. نتایج شبیه‌سازی در خط سرج‌های مختلف کاملاً رضایت بخش می‌باشد.

لینک کمکی