دانلود فایل word ارزیابی توزیع فضایی و نقش محیط در وقوع جرم سرقت در مناطق چهارگانه شهر کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزیابی توزیع فضایی و نقش محیط در وقوع جرم سرقت در مناطق چهارگانه شهر کرمان :


تعداد صفحات : 29

زمینه و هدف: جرم یک پدیده نامناسب اجتماعی است که پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد. برای کنترل جرم در کشور, شناسایی ریشه‌های وقوع جرم از اهمیت زیادی برخوردار است. آمار نشان می­دهد عوامل مهمی در بروز جرم نقش دارند که یکی از مهم­ترین آنها, عوامل محیطی است. عوامل محیطی, زمینه­ساز انواع مختلفی از جرایم می­باشد که یکی از مهم­ترین آنها جرم سرقت می­باشد. هدف اصلی این تحقیق­, بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر سرقت در شهر کرمان در سال 1395 می­باشد که در چهار منطقه بررسی شده است­. روش­شناسی: این پژوهش, از نوع مطالعات تحلیلی- توصیفی و در جمع­آوری اطلاعات از روش­های کتابخانه­ای, اسنادی (استفاده از اسناد, اطلاعات و آمار دستگاه­ها و سازمان­ها) و پیمایشی استفاده شده است و تهیه نقشه و تجزیه تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از نرم افزار GIS انجام شده است. یافته­ها: دلایل اصلی سرقت در شهر کرمان؛ بیکاری, فقدان یا کمبود مراقبت­های پلیسی, موقعیت مکانی, بافت کالبدی­- محیطی و عامل زمان می­باشد. نتایج: با تحلیل­های فضایی به­دست آمده در پژوهش حاضر مشخص شد که جرم سرقت بیشتر در حواشی کرمان اتفاق می­افتد. البته در بعضی از مناطق مرکزی و بافت قدیم نیز به دلایل محیطی-کالبدی, وقوع این جرم زیاد است. بیشترین وقوع جرم سرقت از جمله سرقت خودرو به ترتیب در مناطق چهار, یک , سه و دو اتفاق افتاده است.

لینک کمکی