دانلود فایل word تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس ریاضی و زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر بابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس ریاضی و زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر بابل :


تعداد صفحات : 28

مطالعه حاضر, با هدف بررسی تأثیر به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات در افزایش یادگیری دانش‌آموزان دوره راهنمایی در دروس ریاضی و زبان انگلیسی انجام گرفت. روش تحقیق, نیمه تجربی و جامعه‏ آماری, شامل دانش‌آموزان مدارس دخترانه دوره راهنمایی شهر بابل در سال تحصیلی 91 -1390 به تعداد 3828 نفر که در 16 مدرسه مشغول به تحصیل بوده‌اند, می‌باشد. از این جامعه, دو کلاس درس زبان انگلیسی و دو کلاس درس ریاضی پایه دوم (از میان مدارسی که مجهز به فن‌آوری اطلاعات بودند), به‌صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده و به‌عنوان گروه‌های آزمایش و گواه مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌های حاصل از آزمون مرجع پیشرفت تحصیلی, با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بن‌فرونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که فن‌آوری اطلاعات در افزایش یادگیری دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر بابل در دروس ریاضی و زبان انگلیسی مؤثر می‌باشد.

لینک کمکی