دانلود فایل word توسعه دانش محتوایی و مهارت تدریس دانشجو معلمان از طریق مدل تلفیق یادگیری مسأله‌محور و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word توسعه دانش محتوایی و مهارت تدریس دانشجو معلمان از طریق مدل تلفیق یادگیری مسأله‌محور و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات :


تعداد صفحات : 30

هدف از مطالعه حاضر, بررسی تأثیر تلفیق یادگیری مسأله‌محور با فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه دانش محتوایی و مهارت ‌تدریس دانشجو معلمان مرکز تربیت معلم بود. کلیه دانشجو معلمان مرکز تربیت معلم شهید باهنر استان همدان در سال 1389 به عنوان جامعه تحقیق انتخاب شدند و از بین آنها دو گروه آموزش ابتدایی به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر, از نوع شبه تجربی و طرح مورد استفاده, طرح پیش‏آزمون - پس‏آزمون با گروه کنترل بود. در گروه کنترل, برنامه‏ای با نرم‏افزار پاور پوینت توسط مدرس تهیه شد و از طریق آن برنامه, نحوه تدریس مفاهیم ریاضی با استفاده از روش‏های حل مسأله و اکتشافی, آموزش داده شد. در گروه آزمایش نیز از دانشجو معلمان خواسته شد بعد از جمع‏آوری اطلاعات و تنظیم طرحی بر اساس روش‌های حل مسأله و اکتشافی, در محیط پاور پوینت, مفاهیم ریاضی را آموزش دهند. در واقع مسأله‏ای که آنها با آن درگیر بودند, این بود که چگونه برنامه‏ای پویا بسازند که از طریق آن برنامه, دانش‏آموزان به کشف مفاهیم ریاضی بپردازند. بدین ترتیب در پایان اجرا, طی یک جلسه, آزمون تئوری و عملی از هر دو گروه در حوزه دانش محتوایی و مهارت تدریس به عمل آمد. تجزیه و تحلیل نتایج دو آزمون (تئوری و عملی) با استفاده از آزمونt گروه‌های مستقل, نشان داد که عملکرد دانشی و مهارتی دانشجو معلمانی که یادگیری مسأله محور را با فاوا به منظور حل مسأله, تلفیق کرده بودند, بهتر از گروهی بود که فقط از فاوا استفاده کرده بودند.

لینک کمکی