دانلود فایل word شناسایی قارچ مولد پوسیدگی ساقه برنج در استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسایی قارچ مولد پوسیدگی ساقه برنج در استان فارس :


تعداد صفحات : 9

سابقه و هدف: پوسیدگی ساقه برنج ناشی از Magnaporthe salvinii اولین بار از ایتالیا گزارش شد. در استان فارس علایم پوسیدگی ساقه برنج در مرحله پنجه زنی در مناطق مختلف مشاهده می‌شد بدون آنکه عامل بیماری شناخته شده باشد. هدف از این پژوهش, ارزیابی عامل این پوسیدگی‌ها و نیز وجود احتمالی Magnaporthe salvinii در استان فارس بود. مواد و روش‌ها: در سال زراعی 88-87 از مناطق عمده برنج کاری در استان فارس, بوته‌هایی با نشانه‌های پوسیدگی طوقه و ساقه جمع آوری و مطالعه شدند. جدایه‌ها, با روش‌های استاندارد خالص سازی, شناسایی و با استفاده از محیط کشت‌های اختصاصی شکل جنسی آن‌ها تشکیل و بررسی شدند. آزمون اثبات بیماری‌زایی نیز برای جدایه‌های یاد شده انجام شد. یافته‌ها: کشت قسمت‌های آلوده گیاه منجر به تشکیل پرگنه‌هایی به رنگ سفید متمایل به خاکستری گردید. بر اساس مشخصات به دست آمده, شکل غیرجنسیNakataea sigmoidea و شکل جنسی Magnaporthe salvinii تشخیص داده شدند. آزمون بیماری‌زایی نیز نشان داد که این بیمارگر از قدرت تهاجمی بالایی برخوردار است و در ارقام حساس بدون نیاز به وجود هر گونه عامل کمکی مانند زخم, به سادگی در گیاه توسعه می‌یابد. نتیجه گیری: پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از Magnaporthe salvinii شایع در مناطق مختلف استان فارس از قدرت تهاجمی بالایی برخوردار است. این مورد, اولین گزارش از وجود قارچ پوسیدگی ساقه برنج در این منطقه می‌باشد.

لینک کمکی