دانلود فایل word ارائ? مدل ریاضی جامع به‌منظور برنامه‌ریزی تولید-توزیع یکپارچه در زنجیرة تأمین حلق? بسته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارائ? مدل ریاضی جامع به‌منظور برنامه‌ریزی تولید-توزیع یکپارچه در زنجیرة تأمین حلق? بسته :


تعداد صفحات : 17

برنامه‌ریزی برای تولید, توزیع, جمع‌آوری و بازیافت کالاها نقشی مهم در کاهش آثار زیان‌بار محیط‌زیستی صنایع مختلف ایفا می‌کند. برای این منظور پژوهشگران مدل‌های ریاضی مفیدی برای برنامه‌ریزی زنجیره‌های تأمین مستقیم و معکوس در سال‌های اخیر توسعه داده‌اند. عمده مدل‌های ارائه‌شده در این حوزه برنامه‌ریزی راهبردی در زنجیره‌های تأمین مستقیم و معکوس را پوشش داده‌اند و کمتر به برنامه‌ریزی میان‌مدت یا کوتاه‌مدت پرداخته‌اند. در این مقاله, مدلی جامع و یکپارچه برای برنامه‌ریزی تولید و توزیع در زنجیره تأمین حلقه بسته توسعه داده شده است. در زنجیره تأمین حلقه بسته مورد بحث, مشتریان به سه گروه مشتریان محصول جدید, مشتریان محصول بازیافتی و مشتریان محصولات مواد اولیه تقسیم‌ می‌شوند. به‌دلیل کاهش هزینه‌های احداث, مراکز تولید و بازیافت به‌صورت مراکز ترکیبی تولید/ بازیافت, و مراکز توزیع و بازتوزیع محصولات بازیافتی به‌صورت مراکز ترکیبی توزیع/ بازتوزیع درنظر گرفته می‌شوند. نتایج حل مدل پیشنهادی قابلیت آن را برای برنامه‌ریزی تولید و توزیع یکپارچه در زنجیره‌های تأمین حلقه بسته نشان می‌دهد.

لینک کمکی