دانلود فایل word ارائ? مدلی مبتنی‌بر سناریو برای مدیریت زنجیر? تأمین چندمحصولی چندسطحی با تقاضا و مدت‌زمان انتظار تصادفی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارائ? مدلی مبتنی‌بر سناریو برای مدیریت زنجیر? تأمین چندمحصولی چندسطحی با تقاضا و مدت‌زمان انتظار تصادفی :


تعداد صفحات : 17

در این مقاله, مدل مدیریت زنجیره تأمین چندسطحی و چندمحصولی با استفاده از کنترل پیش‌گویانه مدل مبتنی‌بر سناریو (SCMPC) ارائه می‌شود که می‌تواند زنجیره تأمین را با برنامه‌ریزی عدم قطعیت که از تقاضا و مدت‌زمان انتظار تصادفی ناشی می‌شود, اداره ‌کند. علاوه‌‌براین, با احتمال 95 درصد سطح خاصی از خدمات را در قالب افق زمانی به مشتری تضمین می‌کند. احتمالی‌بودن مدت‌زمان انتظار ممکن است اثر شلاقی را در طول کل زنجیره و کمبودهایی را در سطوح مختلف ایجاد کند. بدین‌منظور, هزینه مواجهه با کمبود در مدل درنظر گرفته شده است. پس از مدل‌سازی, مسئله در حالت احتمالی حل شده, و برای حل مسائل بزرگ‌تر الگوریتم رقابت استعماری به‌کار رفته است. براساس نتایج, SCMPC از نظر محاسباتی بسیار کارآمد است و مزیت آن از بهینه‌سازی استوار و تصادفی بیشتر است.

لینک کمکی