دانلود فایل word یک مدل ریاضی برای انتخاب سبد پروژه با درنظرگرفتن وابستگی متقابل میان پروژه‌ها, قابلیت شکست پروژه‌ها, سرمایه‌گذاری مجدد و روش‌های گوناگون تأمین منابع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word یک مدل ریاضی برای انتخاب سبد پروژه با درنظرگرفتن وابستگی متقابل میان پروژه‌ها, قابلیت شکست پروژه‌ها, سرمایه‌گذاری مجدد و روش‌های گوناگون تأمین منابع :


تعداد صفحات : 20

مدیریت سبد (پورتفولیو) پروژه, فرایند تکرارشدنی ارزیابی, انتخاب و اجرای پروژه‌هاست و قلب آن انتخاب سبد پروژه است. طی این امر, سازمان پروژه‌هایی که بیشترین هم‌راستایی را با اهداف راهبردی دارند شناسایی و اولویت‌بندی می‌کند و با توجه به محدودیت‌ها و ملاحظات واقعی در زمان‌بندی پروژه‌ها و تخصیص منابع, با زمان‌بندی و تخصیص منابع صحیح و هدفمند هرچه بیشتر به اهداف خود می‌رسد. در این پژوهش, یک مدل ریاضی جامع جدید برای مسئله انتخاب سبد پروژه در طول دوره برنامه‌ریزی متشکل از چند دوره زمانی با هدف افزایش سود توسعه داده ‌شده است که به‌طور هم‌زمان انتخاب, زمان‌بندی و تخصیص منابع پروژه‌ها را درنظر می‌گیرد. در مدل ریاضی پیشنهادی, وابستگی متقابل میان پروژه‌ها و راهبردهای قابلیت شکست پروژه‌ها, سرمایه‌گذاری مجدد, سرمایه‌گذاری خارجی و درنظرگرفتن روش‌های گوناگون برای تأمین منابع پروژه‌ها که در مطالعات پیشین مدنظر نبود یا هم‌زمان بررسی نشده بود, برای کاربرد در شرایط واقعی پروژه‌ها هم‌زمان درنظر گرفته می‌شود. در این پژوهش, محدودیت‌ها و پارامترهایی از قبیل محدودیت‌های منابع و بودجه, محدودیت‌های عددی, محدودیت‌های زمان‌بندی, روابط پیش‌نیازی, هزینه‌های راه‌اندازی و تأمین منابع پروژه‌ها که در مطالعات پیشین به‌طور هم‌زمان بررسی نشده است, هم‌زمان مدنظر قرار گرفت. برای بررسی تأثیرات مفروضات و راهبردها, مدل جامع با هشت سناریو بررسی و در هر سناریو, نرخ‌های سرمایه‌گذاری خارجی گوناگون درنظر گرفته ‌شد. نتایج محاسباتی نشان‌دهنده کارایی مدل جامع است که همه مفروضات و راهبردها را درنظر می‌گیرد (سناریوی 8).

لینک کمکی