دانلود فایل word طراحی شبک? ارتباطات فیبر نوری در سه سطح با درنظرگرفتن محدودیت پهنای باند کاربران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word طراحی شبک? ارتباطات فیبر نوری در سه سطح با درنظرگرفتن محدودیت پهنای باند کاربران :


تعداد صفحات : 13

در این مقاله, مدل یکپارچه برای شبکه سه‌سطحی توزیع فیبر نوری با درنظرگرفتن هم‌زمان شبکه‌های ستون فقرات و دسترسی ارائه ‌شده است که توپولوژی به‌کاررفته در سطوح آن به‌ترتیب حلقه, ستاره و ستاره است. هدف مدل نیز تعیین مکان هاب‌های مرکزی و متمرکزکننده‌ها, چگونگی ارتباط میان هاب‌ها و اختصاص هریک از کاربران به یکی از متمرکزکننده‌هاست؛ به‌نحوی‌که هزینه‌های ارتباطی فیبر و راه‌اندازی متمرکزکننده‌ها به حداقل برسد و پهنای باند موردنیاز هر کاربر تأمین شود. با توجه به NP-Hard بودن, مسئله در سایز کوچک با نرم‌افزارGAMS اعتباردهی و سپس با استفاده از دو روش فراابتکاری تفاضل تکاملی و الگوریتم ژنتیک مدل در سایزهای بزرگ‌تر حل‌ شده است. مقایسه نتایج محاسباتی بیانگر سرعت بیشتر الگوریتم تفاضل تکاملی و برتری این الگوریتم بر مدل با سایز کوچک و متوسط است, اما برای مدلی با ابعاد بزرگ‌تر الگوریتم ژنتیک توصیه می‌شود.

لینک کمکی