دانلود فایل word طراحی شبک? زنجیر? تأمین ناب- چابک و ارزشی و حل آن با الگوریتم‌های فراابتکاری چندهدفه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word طراحی شبک? زنجیر? تأمین ناب- چابک و ارزشی و حل آن با الگوریتم‌های فراابتکاری چندهدفه :


تعداد صفحات : 24

در این پژوهش, مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح غیرخطی سه‌هدفه (ناب- چابک و ارزش‌های محوری) به‌منظور بهینه‌سازی زنجیره تأمین اقلام عمومی ارائه شده و در آن همه پارامترهای توابع هدف و محدودیت‌ها به‌صورت قطعی مدنظر قرار گرفته است. مدل ارائه‌شده سه هدف کمینه‌کردن هزینه‌های حمل‌ونقل, زمان تأخیر در تحویل و عقد و فسخ قرارداد و بیشینه‌کردن میزان چابکی و ارزش‌های محوری را شامل می‌شود. در این مدل به طراحی شبکه زنجیره تأمین ناب, چابک و ارزشی پرداخته می‌شود. این شبکه شامل تولیدکنندگان, توزیع‌کنندگان و مشتریان است که در آن شاخص‌ها و معیارهای ارزشی و چابکی برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان درنظر گرفته شده است. روش حل بدین‌گونه است که ابتدا اوزان مناسب چابکی و رعایت ارزش‌ها برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان به روش تصمیم‌گیری چندمعیاره به‌دست می‌آید, سپس این اوزان با سایر پارامترهای مسئله, به‌عنوان ورودی مدل ریاضی پیشنهادی مدنظر قرار می‌گیرند. مدل ریاضی ارائه‌شده در قالب مطالعه موردی با استفاده از نرم‌افزار GAMS حل شده و سپس دو الگوریتم فراابتکاری چندهدفه شامل الگوریتم ژنتیک و پرش قورباغه با مرتب‌سازی نامغلوب ارائه شده است. به‌منظور اعتبارسنجی نیز نتایج این الگوریتم‌ها با نتایج حل دقیق, مقایسه شده است. همچنین نتایج دو الگوریتم NSGA-II و NSMOSFLA به‌ازای معیارهای مقایسه‌ای الگوریتم‌های چندهدفه تحلیل شده است.

لینک کمکی