دانلود فایل word ارائ? مدل برنامه‌ریزی توسع? پایدار نیروگاه‌های تولید انرژی الکتریسیته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارائ? مدل برنامه‌ریزی توسع? پایدار نیروگاه‌های تولید انرژی الکتریسیته :


تعداد صفحات : 20

در این مقاله مدل ریاضی جدید برای توسعه نیروگاه‌های انرژی الکتریسیته ارائه شده است که از نظر برنامه‌ریزی در گروه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در ادبیات خود محسوب می‌شود, اما گام‌های مسئله به‌صورت ماهانه است. درنظرگرفتن محدودیت‌های نرم و سخت در کنار یکدیگر و متناسب با مفهوم مدل در دنیای واقعی, از دیگر ویژگی‌های مدل مذکور است. همچنین باید تقسیم‌بندی نیروگاه‌ها براساس مناطق احداث آن‌ها را نیز به دیگر ویژگی‌های مدل افزود. در ادامه حل دقیق مدل در ابعاد کوچک به‌کمک نرم‌افزار گمز صورت گرفته و به‌دلیل پیچیدگی مسئله, الگوریتم‌های فرابتکاری ژنتیک و بهینه‌سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری مطرح شده است. تنظیم پارامتر الگوریتم ژنتیک نیز با استفاده از روش RSM انجام شده و سپس 22 سری مثال عددی با هریک از این دو الگوریتم حل شده است. نتایج نیز با یکدیگر مقایسه شده‌اند که نشان‌دهنده برتری الگوریتم ژنتیک هستند.

لینک کمکی