دانلود فایل word ارائ? مدل چندهدفة فازی برای انتخاب سبد پروژه‌های سبز با درنظرگرفتن تورم (مطالع? موردی: پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارائ? مدل چندهدفة فازی برای انتخاب سبد پروژه‌های سبز با درنظرگرفتن تورم (مطالع? موردی: پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی) :


تعداد صفحات : 16

انتخاب مجموعه نمونه پروژه, فرایندی پیچیده است که بسیاری از عوامل و ملاحظات را از زمانی که پیشنهاد شده است تا زمانی که پروژه به اتمام می‌رسد دربرمی‌گیرد. با توجه به اینکه انتخاب خوب اهمیتی حیاتی دارد, استفاده از مدل‌های ریاضی معتبر برای هدایت سازمان به هدف نهایی آن ضروری است. برای دستیابی به این هدف, چنین مدل‌هایی باید تا حد ممکن هر دو وضعیت واقعی سازمان و اهداف و ترجیحات آن را منعکس کنند. با این حال, از آنجا که فرایند انتخاب و اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل در محیط واقعی و نه در آزمایشگاه‌ها صورت می‌گیرد, اطمینان‌نداشتن و کمبود دانش درمورد برخی داده‌ها همیشه مسئله‌ای مهم است. هدف این مقاله ارائه مدل چندهدفه فازی با درنظرگرفتن عدم قطعیت در متغیرهای بودجه, زمان مورد نیاز برای اتمام پروژه, آلودگی‌های زیست‌محیطی, خطر و کیفیت است. همچنین در این مدل, حداقل‌کردن آلودگی زیست‌محیطی, حداکثرکردن کیفیت, حداقل‌کردن ریسک و هزینه پروژه‌ها تحت تورم در اهداف مسئله درنظر گرفته‌ و برای بیان عدم قطعیت‌ها نیز از پارامترهای فازی استفاده ‌شده است. با توجه به NP-Hard بودن مدل, روش‌های فراابتکاری برای حل مدل کاربرد دارد. بدین‌منظور مدل ارائه‌شده با الگوریتم ازدحام ذرات حل شد. درنهایت نیز برای سنجش کارایی الگوریتم, مقایسه نتایج با الگوریتم ژنتیک صورت گرفت. براساس نتایج اجرای مدل درباره داده‌های چهارده پروژه کلان حمل‌ونقل ریلی کشور, سه پروژه اولویت‌دار برای شهرهای کرج, اصفهان و شیراز بالاترین اولویت را دارد و براساس مؤلفه‌های مدل از اهمیت بسیاری در روان‌سازی ترافیک‌های شهری برخوردار هستند.

لینک کمکی