دانلود فایل word ارائة مدلی بر مبنای شبک? عصبی و تحلیل پوششی داده‌ها به‌منظور بهینه‌سازی روش تاگوچی چندپاسخه در حالت عدم قطعیت داده‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارائة مدلی بر مبنای شبک? عصبی و تحلیل پوششی داده‌ها به‌منظور بهینه‌سازی روش تاگوچی چندپاسخه در حالت عدم قطعیت داده‌ها :


تعداد صفحات : 13

تاگوچی روشی متداول برای کنترل کیفیت در حالت برون‌خطی به‌شمار می‌آید و درصدد طراحی پارامتر و انتخاب بهترین سطح پارامترها برای طراحی بهتر فرایند تولید محصولات باکیفیت است. از معایب این روش, تک‌پاسخه‌بودن آن است. در دنیای واقعی بیشتر مسائل با چند شاخصه کیفی روبه‌رو هستند؛ از این‌رو روش مذکور برای بهینه‌سازی مسائل چندپاسخه مناسب نیست و برای این مقوله به روش مهندسی و بهینه‌سازی برای قضاوت درمورد انتخاب بهترین ترکیب پارامترها نیاز است. از سوی دیگر, به‌دلیل برخی عوامل ‌کنترل‌نشدنی یا امکان‌ناپذیربودن شرایط آزمایشی, تنها برخی آزمایش‌ها در عمل انجام می‌شود و بسیاری از آن‌ها بدون بررسی باقی می‌ماند. در این مقاله, برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی آزمایش‌های باقی‌مانده, از شبکه عصبی پس‌خور استفاده شد. برای حل مشکل تک‌پاسخه‌بودن روش تاگوچی نیز مدل تحلیل پوششی داده‌ها کاربرد داشت. از آنجا ‌که نتایج شبکه عصبی با عدم قطعیت همراه است, مدل تحلیل پوششی داده‌ها با اعداد خاکستری کاربرد دارد. برای اجرای این رویکرد و به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر بر ویژگی‌های سایشی ماده کامپوزیتی PBT, ترکیبی از روش تاگوچی, شبکه عصبی و تحلیل پوششی داده‌ها در حالت قطعیت و عدم قطعیت بررسی و نتایج مدنظر تحلیل شد.

لینک کمکی