دانلود فایل word ارزیابی عملکرد عملیاتی پروژه با تلفیق رویکرد مدیریت ارزش کسب‌شده و تئوری منحنی یادگیری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزیابی عملکرد عملیاتی پروژه با تلفیق رویکرد مدیریت ارزش کسب‌شده و تئوری منحنی یادگیری :


تعداد صفحات : 20

عملکرد یک پروژه در قالب زمان و هزینه قابل‌ارزیابی و پیش‌بینی است. هدف اصلی این پژوهش, توسعه مدلی برای ارزیابی عملکرد پروژه در قالب ابعاد زمان و هزینه و مبتنی بر ریسک است. به‌عنوان یکی از مدل‌های شناخته‌شده در حوزه ارزیابی عملکرد زمان و هزینه, از رویکرد مدیریت ارزش کسب‌شده استفاده می‌شود. تلفیق این رویکرد با مقوله منحنی‌های یادگیری و مدل‌سازی تأثیر آن در عملکرد و نیز توجه به تأثیر ریسک بر آن با بهره‌گیری از روش کالمن-فیلتر, از نوآوری‌های پژوهش حاضر است. تلفیق روش مدیریت ارزش کسب‌شده, منحنی‌های یادگیری و روش پیش‌بینی کالمن-فیلتر ابزاری کارآمد در پیگیری روند پیشرفت, آنالیز ریسک و پیش‌بینی اهداف عملکردی است. به‌منظور اعتبارسنجی پژوهش, دقت روش‌های مدیریت ارزش کسب‌شده, زمان‌بندی کسب‌شده و روش کالمن-فیلتر در مقایسه با روش پیشنهادی در مطالعه‌ای موردی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد روش پیش‌بینی تلفیقی برای ارزیابی عملکرد پروژه‌های دانش‌محور, کمترین متوسط درصد خطای پیش‌بینی عملکرد در پروژه مورد مطالعه است, درنتیجه می‌توان نتیجه گرفت که مدل پیشنهادی نتایج مطمئن‌تری در مقایسه با روش‌های رایج ارزیابی عملکرد ارائه می‌کند.

لینک کمکی