دانلود فایل word چالش‌های موافقت‌نامه‌های متداول فراگیر توسع? میادین نفت و گاز مشترک مرزی؛ حرکت در مسیر الگوی بومی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word چالش‌های موافقت‌نامه‌های متداول فراگیر توسع? میادین نفت و گاز مشترک مرزی؛ حرکت در مسیر الگوی بومی :


تعداد صفحات : 44

میادین مشترک مرزی و روش توسع آنها, از موضوعات بحث‌برانگیز سالیان اخیر در مراجع تصمیم‌ساز ایران بوده است که بخشی از این فعالیت‌ها به‌صورت مصوبات قانونی هم نمود یافته‌اند. بر اساس اطلاعات موجود و در قیاس با همسایگان, موفقیت چندانی در بهره‌برداری از این منابع حاصل نشده است. در سطح جهانی نیز این موضوع و تبعات آن, همچون تسهیم منافع, پیشینه‌ای به قدمت تجاری شدن نفت دارند. رویکردهای گوناگون در پیش‌گرفته شده, از عملکرد کاملاً یک‌جانبه تا کوشش برای ایجاد حداکثر هماهنگی میان طرفین بوده است. به دلیل اهمیت پاسداری از منابع, اکنون روابط بین کشورها از یک‌جانبه‌گرایی به سمت ایجاد بسترهای لازم برای همکاری بیشتر گرایش یافته است. این رویکردهای متفاوت, از یک‌سو, تابعی از میزان دانش مخزن و طبیعت سیال و از سوی دیگر, عوامل مختلف شکل‌دهند روابط طرفین بوده است. از این میان, ابزارهای حقوقی در دسترس برای تعریف و شکل‌دهی روابط, نقشی اساسی در ترسیم روابطی که از سوی طرفین بهینه تشخیص داده می‌شد, داشته‌اند. در این نوشتار ضمن مروری کوتاه بر روند تاریخی طی‌شده در این عرصه, چهارچوب‌های رایج موافقت‌نامه‌های منعقدشده برای توسع مشترک به نقد گذاشته شده و از برآیند بررسی‌های انجام‌گرفته, توصیه‌هایی چند به‌منظور طراحی مدل بومی الگوی موافقت‌نام فراگیر توسع میدان ارائه می‌شود.

لینک کمکی