دانلود فایل word تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن :


تعداد صفحات : 38

اهمیت دریافت‌های دولت و نظام حاکم بر آن, قانون‌گذار را بر آن داشته که ضمن نظارت دقیق بر درآمدهای دولت, نحوه استفاده از آنها را مشخص کند. بسته به اینکه هر یک از دریافت‌های دولت, از منظر قانونی زیر چه عنوانی - درآمدهای عمومی, اختصاصی و درآمدهای شرکت‌های دولتی- قرار گیرد, قوانین حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. شرکت ملی نفت ایران که یکی از مهم‌ترین شرکت‌های دولتی است و نقش بسزایی در کسب درآمدهای دولت دارد, مورد توجه قانون‌گذار بوده و درآمدهایش توسط وی چهارچوب‌بندی شده است. اکنون پرسش این است که درآمدهای این شرکت تحت چه عنوان قانونی قرار گرفته و از این حیث تا چه میزان آزادی عمل دارد و نظام حقوقی حاکم بر آن چگونه است؟ در مقال پیش رو, به پرسش‌های مذکور به طور مستدل و مستند پاسخ داده شده است.

لینک کمکی