دانلود فایل word بررسی رابطه درصد مالکیت کارکنان شرکت با هزینه سرمایه سهام شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی رابطه درصد مالکیت کارکنان شرکت با هزینه سرمایه سهام شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت,کارآفرینی و توسعه اقتصادی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

یکی از بهترین راه حل ها برای افزایش انگیزه کارکنان, افزایش درصد مشارکت آنان است. از طرفی هزینه سرمایه مهم ترین عامل تعیین کننده خلق ارزش سهامداران است و در محاسبات ارزش افزوده اقتصادی بکار می رود. کارکنان از طریق مالکیت سهام می توانند ثروت شخصی خویش را افزایش دهند و ارتباط بسیار نزدیکی با موفقیت شرکت داشته باشند. هدف از این تحقیق بررسی رابطه درصد مالکیت کارکنان شرکت با هزینه سرمایه سهام شرکت بوده است. یافته های عملی تحقیق با استفاده از اطلاعات 117 شرکت که در بازه زمانی 1388 الی 1395 در بورس اوراق بهادار فعال بوده اند و نرمExcel , SPSS, Eviews8 گزارش و ارایه شده اند. روش تجزیه و تحلیل داده های رگرسیون خطی بوده و یافته های تحقیق نشان می دهند که: بین درصد مالکیت کارکنان شرکت با هزینه سرمایه سهام شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی