دانلود فایل word مطالعه و بررسی تاثیر بکارگیری سخت کننده ی طولی بر مقاومت قاب با کمک نرم افزار المان محدود ABAQUS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه و بررسی تاثیر بکارگیری سخت کننده ی طولی بر مقاومت قاب با کمک نرم افزار المان محدود ABAQUS :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در این مطالعه نسبت به بررسی رفتار صفحات اتصال در قاب فولادی مهاربندی شده هم محور تحت اثر بارگذاری چرخه ای پرداخته شده است. روش کار به این صورت است که ابتدا با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS نمونه ی آزمایشگاهی تحت اثر بارگذاری چرخه ای صحت سنجی شده و اقدام به طیف طراحی نموده و سپس مدل خود را طراحی و توسعه داده ایم. سپس با ایجاد تغییرات در هندسه و ضخامت صفحات اتصال و همچنین افزودن سخت کننده ه ی طولی نسبت به تحلیل و مقایسه نتایج اقدام کرده و در پایان با بررسی نیروهای وارده به قاب, رفتار صفحات اتصال را در شکل پذیری, استهلاک انرژی, حلقه هیسترزیس و درنهایت اقتصادی بودن طرح را بررسی می شود. در این مقاله, 8 مدل عددی با تغییر در ابعاد ورق اتصال و ضخامت آن و افزودن سخت کننده طولی در یک قاب یک دهانه یک طبقه تحت بارگذاری رفت و برگشتی قرار می گیرند. با مقایسه بین نتایج حالت استفاده از ورق اتصال ساده و استفاده از سخت کننده دریافت می شود که سخت کننده طولی تغییر محسوسی در مود کمانشی ورق اتصال ایجاد نمی کند اما میزان ظرفیت فشاری و شکل پذیری ورق اتصال را بهبود می بخشد

لینک کمکی