دانلود فایل word مدیریت اطلاعات شبکه معابر به منظور ارایه راهکارهایی برای جایگزینی آسفالت گرم (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مدیریت اطلاعات شبکه معابر به منظور ارایه راهکارهایی برای جایگزینی آسفالت گرم (مطالعه موردی: شهر اصفهان) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

ارایه راهکارهایی مناسب به منظور جایگزینی روسازی معابر شهری نیازمند مدیریت اطلاعات شبکه معابر می باشد. مدیریت اطلاعات ارتباط نزدیکی با مدیریت داده های ورودی دارد که جهت رسیدن به فرآیند تصمیم گیری استفاده می گردد. در پژوهش حاضر, اطلاعات حجم ترافیک, شرایط ژیوتکنیکی و ایمنی شبکه معابر در شهر اصفهان جمع اوری و سازمان دهی گردید. براساس اطلاعات حجم ترافیک و شرایط ژیوتکنیکی خاک بستر, به ترتیب بار محور تکی هم ارز و مدول برجهندگی هریک از معابر موردنظر به دست آمد و ایمنی شبکه معابر ازلحاظ خرابی های موجود, شرایط خاص حاکم بر معبر, عمر روکش و تحلیل کیفی طرح هندسی انجام پذیرفت و درنهایت سناریوی های مناسب جهت جایگزینی روسازی رینگ های اول, دوم و سوم شهر اصفهان ارایه گردیده است. نتایج پژوهش نشان داده که برای خیابان های محلی گزینه مناسب استفاده از آسفالت سرد پر مقاومت می باشد. در رینگ های اول و دوم عموما استفاده از آسفالت حفاظتی می تواند کار آیی قابل قبول روسازی را در پی داشته باشد. این در حالی است که در رینگ سوم شهر اصفهان با توجه بارمحوری تکی هم ارز بیشتر از 10 میلیون در دوره عمر طرح , تنها راهکار مناسب, استفاده از مخلوط های آسفالتی با مقاومت و کار آیی بالا است

لینک کمکی