دانلود فایل word مدل سازی عددی اثر دست خوردگی بر عملکرد زهکش های قایم پیش ساخته در بهسازی خاک های نرم - مطالعه موردی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مدل سازی عددی اثر دست خوردگی بر عملکرد زهکش های قایم پیش ساخته در بهسازی خاک های نرم - مطالعه موردی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

پیش بارگذاری با استفاده از زهکش های قایم پیش ساخته روشی متداول و یکی از موثر ترین روش های بهسازی خاک می باشد. از آنجا که دست خوردگی موجب خطای فاحشی در نتایج می شود, در نظر گرفتن اثر آن در طراحی های مهندسی موجب بهینه تر شدن نتایج می شود. در این مقاله از نرم افزار اجزا محدود آباکوس و به صورت دو بعدی برای مدل سازی پروژه پیش بارگذاری انبار نفت ماهشهر استفاده شده است. مدلسازی با در نظر گرفتن ناحیه دست خورده در اطراف زهکش های قایم و به روش پیشنهادی چای و استفاده از تحلیل پارامتریک انجام شده و نسبت به انتخاب مناسب ترین مقدار اقدام شده است. نتایج بدست آمده از مدل سازی برای نمودار های نشست و اضافه فشار آب حفره ای نشان داده که کمترین مقدار برای پارامترهای دست خوردگی بهترین تطابق را با نتایج ابزار دقیق داشته و به عنوان بهینه ترین و مناسب ترین مقدار برای این پارامترها انتخاب شده است

لینک کمکی