دانلود فایل word کاربست معیارهای الگوی شهر سالم در محلات شهری (نمونه موردی: محله شیشه گرخانه ارومیه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word کاربست معیارهای الگوی شهر سالم در محلات شهری (نمونه موردی: محله شیشه گرخانه ارومیه) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

رشد سریع شهر نشینی به طور فزاینده ای خارج از ظرفیت و توانایی امکانات شهری در فراهم آوردن خدمات اولیه زیست-محیطی, مسکن, اشتغال و دیگر حداقل احتیاجات برای یک جامعه سالم است که بحران های اجتماعی, اقتصادی, سیاسی و مشکلات بهداشتی از عواقب زیان بار آن است. این پژوهش سعی دارد با توجه به مسایل و مشکلات امروزی شهر ارومیه برنامه ریزی لازم جهت دست یابی به شهری سالم را در این شهر مطرح نماید. بنابراین با توجه به گستردگی متغیرهای شهر سالم, در این پژوهش متغیرهای ویژگی های زیست محیطی, کاربری اراضی شهری, شاخص مسکن و کیفیات فضاهای شهری مورد بررسی قرار می گیرد و محله شیشه گرخانه ارومیه به عنوان نمونه مورد مطالعه پژوهش انتخاب شده است. در این پژوهش با توجه به مولفه های تلفیقی استخراج شده و همچنین شناخت همه جانبه از محله شیشه گرخانه ارومیه, برای تحلیل وضع موجود محله شیشه گرخانه از روش پرسشنامه و تکنیک سوات استفاده شد تا با ارزیابی دقیق و شناخت تمامی نقاط قوت و ضعف و پتانسیل ها و تهدیدهای محدوده مورد نظر به ارایه پیشنهادات پرداخته شود. عدم توجه به بهداشت محیط و فضاهای عمومی محله و عدم مدیریت انرژی مشکل حاد دیگری است که رواج آسیب های اجتماعی و افول کیفی محله در محیط محله به این مشکل دامن می زند. عرض کم معابر, کیفیت پایین طراحی فضای شهری در سطح معابر و فضاهای عمومی, پایین بودن کیفیت نورپردازی در فضا, پایین بودن سطح امنیت که منجر به طرد شدن فضا و کاهش حضورپذیری ساکنین در آن می گردد؛ از مشکلات بعدی موجود در بافت هستند که اقدام مقتضی پایدار را می طلبد.

لینک کمکی