دانلود فایل word حضور رودخانه ها در شهر و تاثیر آن در تحقق شاخص های پایداری اجتماعی, نمونه موردی: رودخانه دز در دزفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word حضور رودخانه ها در شهر و تاثیر آن در تحقق شاخص های پایداری اجتماعی, نمونه موردی: رودخانه دز در دزفول :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پایداری اجتماعی به عنوان یکی از ریوس مثلث پایداری امروزه مورد توجه طراحان و برنامه ریزان شهری قرار گرفته است و تلاش برای برقراری رابطه ای پایدار میان جامعه و بستر با تکیه بر پتانسیل های محیطی واجتماعی فزونی یافته است. رودخانه ها به عنوان یکی از این کشش های محیطی با مدیریت صحیح می توانند نقش موثری در ارتقای سطح شاخص های پایداری اجتماعی داشته باشند. رودخانه دز در دزفول با دارا بودن ویژگی هایی مانند عبور از میان بافت شهری, همجواری با بستر تاریخی شهر و کیفیت آب بالای آن توانسته است آثار مثبتی را در روابط شهروندان با یکدیگر و محیط ایجاد کند. این پژوهش با تدقیق در این روابط و با استفاده از پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت میزان تحقق شاخص های پایداری اجتماعی در این محدوده را مورد مطالعه قرار داده است که در نهایت مشخص گردید شاخص امنیت بیش از همه و توسعه خدمات و امکانات کمتر از سایر موارد توانسته اند معیارهای جامعه پایدار را ارتقا دهند.

لینک کمکی