دانلود فایل word جریان پست مدرن و تاثیرات ان در معماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word جریان پست مدرن و تاثیرات ان در معماری :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پست مدرن یا به اصطلاح پسا مدرن به جریانی در رابطه با هنر, معماری و شهرسازی, فرهنگ, ادبیات, تاریخ , فلسفه , اقتصاد....... اطلاق می شود. در اواخر قرن بیستم که در نقش نقاد دوره مدرن قرار می گیرد و به انتقاد از ان می پردازد.تاثیر جنبش مدرن بر معماری بسیار مشهود است. در حقیقت, بخش اعظمی از پیشرفت معماری پست مدرن حاصل تغیر نگره ها و اندیشه ها و مبانی نظری است. بحث حاضر به دنبال برشمردن و بازخوانی ریشه ها و پایه های این تفکر در معماری است.انچه در پی ان هستیم, این است معماری در گذار به فلسفه پست مدرن چه حوادثی به خود دیده و نگرش های معناشناختی در عصر پست مدرن دستخوش چه تغییراتی شده اند.معماری پست مدرن واکنشی است به درک مطلوب معماری مدرن و شکست ارمانگرایی ان به طوری که علاوه بر تفاوت ها شباهت هایی نیز با هم دارند.در این سبک به جای استفاده از مفاهیم فاضلانه و عقلانی به مانند: نظم, هندسه, تجانس, قطعیت و...... سعی در نسبی گرایی و استفاده از جزوییات و نماد هایی دارند که هیچ نوع قاعده ای را در میان خود قبول نمی کنند. استفاده از تناقض, اشکال ناهندسی, مقیاس های متنافض, وجود کاستی ها, ایهام, طعنه زدن به عقل و نظم در این نوع سبک فراوان می باشد.

لینک کمکی