دانلود فایل word تعیین ضرورت های شهر همدان برای هوشمندی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تعیین ضرورت های شهر همدان برای هوشمندی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

شهرها به طور ذاتی با چالش های پیچیده و گسترده ای که به هم مرتبط اند مواجه هستند در این میان رشد شتابان شهرها متناسب با ضرفیت گسترش زیر ساخت هایشان نیست و فشار فرایندی به زیر ساخت های شهری تحلیل می کند. یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالش های کنونی شهرها در عرصه برنامه ریزی شهری,توسعه شهر هوشمند است که قابلیت های فیزیکی و مجازی را با هم یکپارچه می کند هدف این تحقیق تعیین ضرورت های شهر همدان برای هوشمند شدن مختلف و همین ارایه اقدامات لازم برای حرکت شهر همدان به سمت شهر هوشمند می باشد روش پژوهش در این تحقیق توصیفی –تحلیل می باشد انجام پژوهش برای استفاده نمونه گیری با استفاده از روش گلوله برفی انجام شد همین طور گردآوری داده های پژوهش مبتنی بر روش اسنادی است ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق شامل یک پرسشنامه با سوالات بسته می باشد که به صورت الکترونیکی طراحی شده بطور کلی معیارهای شهر نشینی شتابان سایر عوامل و انگیزه اقتصادی, اثرات زیست محیطی به ترتیب دارای اهمیت خیلی زیاد و تغییرات جمعیت شناختی دارای اهمیت زیاد برای حرکت شهر همدان به سمت هوشمند است

لینک کمکی