دانلود فایل word تحلیل نقش گردشگری در توسعه شهری سرعین با رویکرد مشارکتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحلیل نقش گردشگری در توسعه شهری سرعین با رویکرد مشارکتی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع برتر در حال توسعه, جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها داشته و نقش فعال و موثری در ارتقا ساختار اجتماعی- فرهنگی و محیطی جوامع میزبان بازی می کند. با توجه به اهمیت روزافزون گردشگری در توسعه جوامع انسانی, این پژوهش در صدد است تا از دید متخصصین شهرسازی, معماری, گردشگری, و برنامه ریزی شهری و مسیولین شهر و مردم بومی, تاثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی, اجتماعی- فرهنگی و سیاسی شهر سرعین را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دهد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق پیمایشی, توصیفی- همبستگی می باشد. داده های مورد نیاز با استفاده از منابع اسنادی- کتابخانه ای و همچنین با به کارگیری دو پرسشنامه (تخصصی, عمومی) تدوین شده توسط نگارندگان, بازدیدهای میدانی و مصاحبه با سازمان های مرتبط و مردم ساکن در شهر سرعین, گردآوری شد. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون های آماری پیرسون و تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد که گسترش فیزیکی شهر و بهبود زیرساخت ها بیشترین ارتباط را با احیا و تنوع اقتصادی (بعد اقتصادی توسعه شهری)؛ تعلقات محلی و نوسازی سنن محلی (بعد اجتماعی- فرهنگی توسعه شهری)؛ و افزایش اعتماد اجتماعی (بعد سیاسی توسعه شهری) داشته است. همچنین, بهسازی و نوسازی محلات بیشترین ارتباط را با بهداشت و سلامت (بعد اجتماعی- فرهنگی توسعه شهری) و اعتماد نهادی (بعد سیاسی توسعه شهری) داشته است.

لینک کمکی