دانلود فایل word شبیه سازی فرایند نورد تخت آلومینیم 1200 با استفاده از روش اویلری-لاگرانژی کوپل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شبیه سازی فرایند نورد تخت آلومینیم 1200 با استفاده از روش اویلری-لاگرانژی کوپل :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

شبیه سازی عددی به ابزاری بسیار مهم در صنعت نورد تبدیل شده است. استفاده از مدل های صفحه ای در شبیه سازی فرایند نورد آلومینیم بسیار رایج می باشد. مدلسازی عددی فرایند می تواند این تضمین را بدهد که با کمترین هزینه تولید خصوصیات مورد نظر محصول به دست آید. مدلسازی عددی فرایند نورد مستلزم ترکیب مدل های مختلفی است که شامل پدیده های مختلف فیزیکی از قبیل تغییر شکل قطعه کار به همراه تغییرات حرارتی-متالورژیکی آن و همچنین ایجاد میدان حرارتی بر روی غلتک ها به همراه تغییر شکل های احتمالی آنها می باشد. از طرفی در شبیه سازی المان محدود فرایند نورد اغلب اعوجاج زیادی بر روی مش های قطعه کار اتفاق می افتد. این اعوجاج شدید, دقت و قابلیت اطمینان نتایجشبیه سازی را تحت تاثیر قرار می دهد. در تحقیق پیش رو از روش المان محدود اویلری-لاگرانژی کوپل برای شبیه سازی جریان مواد در فرایند نورد آلومینیم 1200 استفاده شده است که در آن ماده قطعه کار به سه ناحیه بدون تغییر شکل, در حال تغییرشکل و تغییرشکل یافته تقسیم می شود. مقایسه نتایج شبیه سازی با آزمایش های تجربی نشان می دهد کهمیدان های حرارتی و کرنش به درستی شبیه سازی شده اند. شبیه سازی در نرم افزار آباکوس انجام شده است

لینک کمکی