دانلود فایل word ساخت و بررسی خواص خوردگی فولاد روکش دهی شده با کامپوزیت Al/SiC به روش فرآیند روکش دهی اصطکاکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ساخت و بررسی خواص خوردگی فولاد روکش دهی شده با کامپوزیت Al/SiC به روش فرآیند روکش دهی اصطکاکی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

در این مقاله اثر روکش دهی اصطکاکی بر خوردگی سطوح فولادی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها در دو حالت مختلف انجام شد و نتایج حاصل از آنها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. در حالت اول یک لایه روکش آلومینیومی ساده و در حالت دوم یک لایه روکش کامپوزیتی آلومینیوم/سیلیکون کاربید روی سطح فولاد ایجاد شد. برای روکش دهیکامپوزیتی از پودر سیلیکون کارباید در ابعاد 250 میکرون و خلوص 99 درصد استفاده شد. در حالت روکش دهی کامپوزیتی, مقایسه ی خواص خوردگی با درصد ترکیب های مختلف پودر سیلیکون کارباید انجام شد. از سطح خورده شده نمونه ها که تحت خوردگی پلاریزاسیون پتانسیودینامیک قرار گرفته اند, توسط میکروسکوپ الکترونی عکس گرفته شد. نتایج نشان می دهند که روکش دهی اصطکاکی آلومینیوم تاثیر قابل توجهی بر کاهش خوردگی سطح فولاد دارد. همچنین مشاهده شد ایجاد پوشش کامپوزیتی منجر به مقاومت خوردگی متفاوت می شود و نیز درصد ترکیب پودر بر خوردگی سطح موثر است.

لینک کمکی