دانلود فایل word ساخت کامپوزیت های پایه دیبورید تیتانیم با خواص بهبود یافته در اثر افزودن همزمان Si3N4 و SiC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ساخت کامپوزیت های پایه دیبورید تیتانیم با خواص بهبود یافته در اثر افزودن همزمان Si3N4 و SiC :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

سرامیک TiB2 خالص و کامپوزیت های TiB2 به همراه 5 درصد وزنی Si3N4, Si3N4 به همراه 20 درصد حجمی SiC TiB2-SiC-Si3N به وسیله تفجوشی پلاسمای جرقه ای SPS در دمای 1900 c به مدت7 دقیقه با فشار 40 مگاپاسکال تولید گردید. تحولات ریزساختاری کامپوزیت های پایه TiB2 به خاطر افزودن SiC و Si3N4 تحت تاثیر قرار گرفت چگالی نسبی و قابلیت تف جوشی کامپوزیت ها بهبود قابل توجهی پیدا کرد. از آنالیزهای فازی XRD میکروسکوپی SEM و عنصری EDS و همچنین آزمون چگالی سنجی برای مشخصه یابی استفاده شد. طبق این آنالیزها SiO2 ,TiN و نانو لایه BN در نمونه های TiB2-SiC TiB2-Si3N و 4 Si3N4 به خاطر واکنش شیمیایی Si3N و 4 SiC با ناخالصی های اکسیدی سطح ذراتTiO و 2 B2O3( TiB2 تشکیل یافت. زدودن لایه های اکسیدی مضر و تشکیل فازهای ثانویه مختلف سبب جلوگیری از رشد دانه های زمینه TiB2 همچنین تکامل ریزساختاری و فازی سرامیک های پایه TiB2 شد. به علاوه قابلیت تف جوشی پذیری با سازوکار تف جوشی فاز مایع در نتیجه تشکیل فاز مایع SiO2 افزایش پیدا کرد.

لینک کمکی