دانلود فایل word جوشکاری مواد مرکب با رزین گرما سخت تقویت شده با الیاف شیشه با روش فراصوتی به کمک لایه واسط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word جوشکاری مواد مرکب با رزین گرما سخت تقویت شده با الیاف شیشه با روش فراصوتی به کمک لایه واسط :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

در این مقاله پارامترهای جوش فراصوتی نمونه های حاصل از هم پخت کردن یک گرماسخت تقویت شده با الیاف شیشه با یک گرما نرم بررسی شده است. هم پخت کردن به نوعی باعث ایجاد اتصال بین گرماسخت و گرمانرم در زمان پخت گرماسخت می شود. از آنجایی که نباید تنش محاسبه شده با ابعاد جوشکاری ارتباطی داشته باشد, از هورنی کوچک تر ازابعاد روی هم رفتگی استاندارد نمونه ها استفاده شد. خروجی گرفته شده نشان می دهد که, ابعاد جوش خورده با اختلاف زیاد بزرگ تر از ابعاد جوش داده شده است. این مساله به دلیل حرکت گرمانرم مذاب به طرفین در حین جوشکاری اتفاق افتاده است. طراحی آزمایش از روش پاسخ سطح, کامپوزیت مرکزی انجام شده است و معادله ای درجه 2 بر اساس استحکامبرشی جوش ها با سه پارامتر اصلی زمان, نیرو و دامنه پیشنهاد گردیده و مقادیر بهینه پیش بینی گردیده است. در جوش های با زمان بالاتر رزین گرماسخت شروع به تخریب گرمایی کرده است. نحوه شکست نمونه ها غالبا جدایش بین گرماسخت و الیاف بوده است.

لینک کمکی