دانلود فایل word جایابی محل نصب سنسور برای کنترل هوشمند ارتعاشات ساختمان سه طبقه تحت تحریک زلزله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word جایابی محل نصب سنسور برای کنترل هوشمند ارتعاشات ساختمان سه طبقه تحت تحریک زلزله :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

یکی از حوزه های مهم مهندسی ساخت و تولید را میتوان در نصب تجهیزات با فناوری بالای ساختمانی مشاهده نمود. به عنوان مثال طراحی و پیاده سازی سیستم های کنترل ارتعاشات در ساختمان ها که شامل انواع روش های غیرفعال و فعال می شوند با کمک مهندسان ساخت و تولید بسیار اثربخش واقع خواهند شد. در عین حال انجام شبیه سازی های عددیو اطمینان از انتخاب بهترین پارامترها قبل از ساخت و مونتاژ دستگاه های تکمیلی کنترل ارتعاشات در ساختمان بسیار حایز اهمیت می باشد. در این مقاله یک سیستم کنترل فعال ارتعاشات به منظور کاهش دامنه جابجایی و شتاب طبقات مختلف یک ساختمان سه طبقه طراحی شده است. برای این منظور ابتدا, طبقه اول به عنوان بهترین گزینه برای نصب سنسورانتخاب شده است. سپس به منظور حفظ اثربخشی عملکرد کنترل کننده در برابر انواع اغتشاشات وارده و در واقعیت, از یک کنترل کنند هوشمند Fuzzy PID استفاده شده است. با توجه به نتایج عددی مشاهده می شود که کنترل فعال هوشمند موفق شده است بیشینه جابجایی طبقات اول,دوم و سوم را به ترتیب به میزان 85, 73, 65 درصد نسبت به ساختمان کنترل نشده کاهش دهد در حالیکه این مقادیر برای پاسخ شتاب طبقات برابر با 63, 43, 40 درصد می باشند

لینک کمکی