دانلود فایل word توسعه روش برهمن گاری تصاویر دیجیتالی برای اندازه گیری غیر مخرب تنش پسماند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word توسعه روش برهمن گاری تصاویر دیجیتالی برای اندازه گیری غیر مخرب تنش پسماند :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی و ارایه تیوری جدید برای اندازه گیری تنش پسماند در قطعات مکانیکی به صورت غیرمخرب پرداخته شده است. به این منظور در ابتدا به بیان اصول روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی و روش های مورد نیاز برای محاسبه ضرایب همبستگی پرداخته شده است. در ادامه پژوهش با هدف ارزیابی صحتخروجی های روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی, با ساخت تجهیزات مورد نیاز و انجام تست های تجربی برای انجام فرآیند, به مقایسه نتایج خروجی آزمون روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی و نتایج شبیه سازی المان محدود پرداخته شده است. با محاسبه میزان خطای کمتر از 5% دقت بالای روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی مورد تایید قرار گرفته است. پس از تایید دقت روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی و ابزارهای مورد نیاز آن به بیان تیوری روشی جدید برای محاسبه تنش پسماند در قطعات مکانیکی با اعمال بار در ناحیه الاستیک و به صورت غیرمخرب پرداخته شده است. روش پیشنهاد شده که بر پایه قانون هوک استوار می باشد, قابلیت ارزیابی و محاسبه تنش پسماند به صورت غیرمخرب, تمام صفحه و با دقت بالا را دارا می باشد و با شبیه سازی های المان محدود قطعه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی دقت تیوری پیشنهاد شده را مورد تایید قرار داده است.

لینک کمکی