دانلود فایل word تعیین سطح بار شکست دندانه ای معیوب به کمک تحلیل اجزا محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تعیین سطح بار شکست دندانه ای معیوب به کمک تحلیل اجزا محدود :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

مطالعه اتصال ماده پرکننده دندانی در دندانه ای معیوب از اهمیت بالایی برخوردار است. امروزه از ترکیب انواع کامپوزیت ها و رزین ها به عنوان ماده پرکننده استفاده می شود. در این مقاله دو نوع کامپوزیت متفاوت به عنوان ماده پرکننده دندان مورد استفاده قرار گرفته اند. با استفاده از روش اجزا محدود و براساس مدل شکست مکانیک آسیب پیوسته جدایش و شکست دندان پر شده مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق مدل دوبعدی المان محدود دندان آسیای کوچک با ناحیه پرشونده استاندارد مزیال -اوکلوزال-دیستال MOD جهت بررسی رفتار شکست در نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده است. جدایش اتصال ناحیه پرشونده و شکست دندان تحت بار فشاری به ترتیب با استفاده از مدل ناحیه چسبنده و تکنیک اجزای محدود توسعه یافته انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد در دندانه ای پرشونده با کامپوزیت های متفاوت, افزایش میزان سفتی کامپوزیت, بار جدایش اتصال ناحیه پرشونده را کاهش داده در حالی که تاثیری چندانی بر سطح بار شکست نهایی دندان نخواهد داشت.

لینک کمکی