دانلود فایل word تعیین توالی ماشینکاری فیچرها/عملیات و ستاپ های قطعه کار با استفاده از الگوریتم سیستم مورچه رتبه بندی شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تعیین توالی ماشینکاری فیچرها/عملیات و ستاپ های قطعه کار با استفاده از الگوریتم سیستم مورچه رتبه بندی شده :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

تعیین توالی ماشین کاری فیچرها و طرح ریزی ستاپ یک قطعه کار از جمله مراحل اولیه طرح ریزی فرایند به کمک رایانه است که یکی از روش های تعیین این توالی, استفاده از الگوریتم های بهینه سازی است. الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان نیز یکی از الگوریتم های بهینه سازی است که به دلیل آسانی در اعمال قواعد ماشین کاری و همچنین قابلیت در نظر گرفتن دانش مسیله در الگوریتم, موردتوجه قرار گرفته است. نسخه های متفاوتی از این الگوریتم بهینه سازی وجود دارد که در این مقاله نسخه ی سیستم مورچه رتبه بندی شده جهت تعیین طرح ریزی ستاپ بهینه انتخاب شده است. در این الگوریتم فرومونریزی براساس رتبه مورچه ها انجام می شود به طوری که روی مسیرهای بهتر, فرومون بیشتری ریختهمیشود. بعد از پیاده سازی این الگوریتم, سرعت همگرایی به جواب بهینه این الگوریتم با الگوریتم های بهینه سازی ژنتیک, تبریدی و سیستم مورچه که عموما از سوی پژوهشگران برای بهینه سازی انتخاب می شود مقایسه شده است. طبق نتایج بدست آمده, الگوریتم بهینه سازی سیستم مورچه رتبه بندی شده عملکرد بهتری نسبت به سه الگوریتم بیان شده در تعیینطرح ریزی ستاپ بهینه داشت

لینک کمکی