دانلود فایل word بررسی تاثیر پارامترهای محیطی مدل اصطکاکی لاگره بر نیرو و زمان بحرانی لغزشی نانومنیپولیشن با استفاده از روش ای-فست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی تاثیر پارامترهای محیطی مدل اصطکاکی لاگره بر نیرو و زمان بحرانی لغزشی نانومنیپولیشن با استفاده از روش ای-فست :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

میکروسکوپ نیروی اتمی AFM علاوه بر قابلیت تصویربرداری نانو مواد, ساخت تجهیزات ریزمقیاس و کاربردهای مختلف در علوم پزشکی, به ابزاری مناسب و کاربردی برای نانومنیپولیشن تبدیل شده است. از کاربردهای مهم نانومنیپولیشن میتوان به انتقال ذرات بیولوژیکی در محیط های مختلف و یا ساخت نانو ربات های زیستی محافظ و درمانگر,مونتاژ میکرو/نانو ذرات اشاره نمود. به منظور استفاده از این فناوری, لازم است که تمامی پارامترهای موثر بر نیرو و زمان بحرانی لغزشی مورد بررسی قرار گیرند. در این مقاله میزان تاثیرگذاری پارامترهای محیطی موثر ازجمله پارامترهای کار چسبندگی, انرژی سطحی, مدول الاستیسیته نانوذره, مدول الاستیسیته تیرک, ضریب پواسون نانوذره و ضریب پواسون تیرک موردبررسی دقیق قرارگرفته است. مطابق نتایج به دست آمده با انجام آنالیز حساسیت به روش آماری ای- فست, نقش پارامتر مدول الاستیسیته تیرک بر روی نیروی بحرانی لغزشی و ضریب پواسون تیرک بر روی زمان بحرانی لغزشی به عنوان مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار محیطی مشخص گردیده است.

لینک کمکی