دانلود فایل word بررسی تاثیر پارامترهای فرآیندی بر خواص متالورژیکی آلیاژ منیزیم AM 60 در پرسکاری کانال های هم مقطع زاویه دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی تاثیر پارامترهای فرآیندی بر خواص متالورژیکی آلیاژ منیزیم AM 60 در پرسکاری کانال های هم مقطع زاویه دار :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر پارامترهای فرایندی در عملیات پرسکاری در کانال های هم مقطع زاویه دار ECAP به عنوان یک روش تغییر شکل پلاستیکی شدید, بر خواص متالورژیکی آلیاژ منیزیم AM60 بررسی شده است. بدین منظور نمونه های استوانه ای شکل توسط فرایند ECAP با زاویه کانال 90 درجه فرآوری شدند و تاثیر پارامترهای فرایندی شامل سرعتپرس, تعداد پاس و دما بر ریزساختار حاصل از فرایند بررسی شده است. نتایج حاصل از میکروسکوب الکترونی روبشی نشان می دهد که تحولات ریزساختاری در پاس های بالاتر بهبود می یابد به گونه ای که با افزایش تعداد پاس همواره دانه بندی ریزتر و همگنی بیشتری را در ساختار شاهد خواهیم بود. همچنین افزایش دمای فرآیند باعث رشد دانه های تبلورمجدد یافته می شود که در نهایت سبب بزرگ تر شدن اندازه دانه ها در مقایسه با نمونه های دمای پایین میباشد و افزایش سرعت پرسکاری باعث همگنی کمتر در ریزساختار می گردد.

لینک کمکی