دانلود فایل word بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی استحکام ورق ترکیبی آلومینیم 1100

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی استحکام ورق ترکیبی آلومینیم 1100 :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

یکی از بهترین فرآیندها ی اتصال ورق های ترکیبی آلومینیم, روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی است که بدلیل عدم تشکیل حوضچه مذاب از تشکیل فازهای ترد در آن منطقه جلوگیری می کند. در تحقیق حاضر تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی بر روی استحکام ورق ترکیبی آلومینیم 1100 مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس سه پارامتر سرعت پیشروی, سرعت دورانی ابزار و نوع ابزار مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی تعداد 18 آزمایش برای جوشکاری طراحی و نمونه ها جوشکاری شد. سرعت پیشروی در محدوده mm/min 47.5-75 سرعت دورانی در محدوده rpm 950-1500 تغییر داده شد. از دو ابزار جوشکاری یکی دارای پین استوانه ایی و دیگری دارای پین مخروطی رزوه دار استفاده شد. برای بررسی خواص مکانیکی اتصال از آزمون کشش تک محوری طبق استاندارد ASTM-E8 بگونه ایی که راستای کشش عمود بر راستای خط جوش باشد استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که سرعت خطی mm/min60؛ سرعت دورانی rpm1180 و نوع ابزار دارای پین استوانه ایی جوشی با بهترین استحکام ایجاد می کند.

لینک کمکی