دانلود فایل word تخمین ضخامت رسوبات حوضه های رسوبی با وارون سازی داده های گرانی بوسیله الگوریتم رقابت استعماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تخمین ضخامت رسوبات حوضه های رسوبی با وارون سازی داده های گرانی بوسیله الگوریتم رقابت استعماری :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در این تحقیق, امکان کاربرد الگوریتم جستجوی عمومی رقابت استعماری به عنوان جایگزینی برای روش های فعلی جستجوی پاسخ که بصورت جستجوی محلی می باشند؛ در مدل سازی غیرخطی ضخامت رسوبات حوضه های رسوبی بر اساس داده های گرانی, مورد بررسی قرار گرفت. این الگوریتم به نسبت نوپا تاکنون برای مسایل بهینه سازی در زمینه های گوناگون, به صورت موفقیت آمیز پیاده سازی و اجرا شده است. در این تحقیق, طراحی و پیاده سازی الگوریتم در دو مرحله اعتبارسنجی شد. نخست صحت سنجی الگوریتم بر روی داده های تولیدی از یک مدل مصنوعی مورد راستی آزمایی قرار گرفت. بدین منظور کارایی روش پیشنهادی در دو حالت با داده های بدون نوفه و با نوفه های سفید گاوسی بررسی شد؛ که نتایج مدل سازی تطابق قابل قبولی با مدل اولیه نشان داد. همچنین در این تحقیق میزان تاثیرپذیری این الگوریتم در برابر میزان نوفه های احتمالی مورد بررسی قرار گرفت و پایداری مناسب این الگوریتم در برابر نوفه های سفید گاوسی با دامنه های نسبتا بالا به اثبات رسید.

لینک کمکی