دانلود فایل word مشارکت واحدهای تولید توان بر مبنای قیمت در محیط شبکه هوشمند با در نظر گرفتن عدم قطعیت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مشارکت واحدهای تولید توان بر مبنای قیمت در محیط شبکه هوشمند با در نظر گرفتن عدم قطعیت :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

توجه به اهمیت مساله برنامه ریزی مشارکت واحدها در سیستم های تجدیدساختاریافته و همچنین ورود منابع تولید انرژی جدید در محیط تجدیدساختاریافته مفهوم مساله برنامه ریزی مشارکت واحدها در محیط شبکه هوشمند در سالهای اخیر مطرح شده است. با افزایش تمایل به استفاده از تولیدات پراکنده و منابع تجدیدپذیر بدلایل روشنی که برای آن وجود دارد, مساله برنامه ریزی مشارکت واحدها با چالش های جدیدی مواجه شده است. از جمله این چالش ها در مساله برنامه ریزی مشارکت واحدها سطح نفوذ زیاد منابع تولید پراکنده است که باعث ایجاد عدم قطعیت در مساله برنامه ریزی مشارکت واحدها می شود. در این مقاله چالش های مساله برنامه ریزی مشارکت واحدها در محیط شبکه هوشمند با ارایه یک الگوی مناسب برنامه ریزی مشارکت واحدها حل شده و زمینه لازم برای پیاده سازی شبکه هوشمند فراهم شود. تابع هدف مساله, کمینه کردن هزینه واحدها با توجه به قیود موجود واحدها, از قبیل قید حداقل و حداکثر تولید واحدها, حداقل زمان روشن و خاموشی آن ها, نرخ افزایش و کاهش توان آن ها و ... می باشد. قیمت بازار از پارامترهایی است که دارای عدم قطعیت می باشد و بررسی عدم قطعیت این پارامتر و مقایسه نتایج آن با با حالت بدون عدم قطعیت از دیگر اهداف این مقاله می باشد.

لینک کمکی