دانلود فایل word مروری بر روش های داده کاوی در نگهداری پیشگویانه جهت تشخیص خرابی با استفاده از تحلیل گاز های محلول در روغن ترانسفورماتور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مروری بر روش های داده کاوی در نگهداری پیشگویانه جهت تشخیص خرابی با استفاده از تحلیل گاز های محلول در روغن ترانسفورماتور :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد صفحات :33

چکیده مقاله:

ترانسفورماتور های قدرت یکی از مهمترین اجزا شبکه برق هستند که هرگونه خرابی ناگهانی در آنها تاثیر بزرگی بر روی اطمینان پذیری شبکه انتقال برق می گذارد. بررسی وضعیت ترانسفورماتور ها برای پیش بینی خرابی و مدیریت سلامت تجهیزات متودولوژی نوینی است که با رشد فناوری سنسور ها خصوصا سنسور های وایرلس و سخت افزار های پایش وضعیت از یک سو و ارایه الگوریتم های پیشرفته داده کاوی در حوزه یادگیری ماشین از سوی دیگر , امکان ارایه برنامه ریزی جامع نگهداری قبل از وقوع خرابی را ممکن ساخته است. در این مقاله تکنیک های داده کاوی بگار گرفته شده در نگهداری پیشگویانه با استفاده از آنالیز داده های گازهای محلول در روغن تراسنفورماتورهای قدرت به منظور اجتناب از خرابی های ناگهانی و توقف های خارج از برنامه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیقات نشان میدهد اگر چه در مواردی چون حجم داده های آموزشی تولید شده, قابلیت اطمینان سیگنال های رسیده از سنسور ها و تجهیزات پایش وضعیت و دقت رفتار مدل های ارزیابی وضعیت, کمبود هایی مشاهده می گردد لیکن بکار گیری الگوریتم های غیر خطی یادگیری ماشین جهت تشخیص الگو های غیر عادی و پیش بینی عمر مفید باقیمانده با استفاده از داده های حاصله از آزمایش تحلیل وضعیت گازهای محلول روغن ترانسفورماتور , عملکرد بهتری را نسبت به مدل های خطی دارد. همچنین روش های مذکور در تخمین رابطه بین مشخصه های روغن و شاخص سلامت عایق ترانسفورماتور موفق بوده اند.

لینک کمکی