دانلود فایل word مقاله روند گرایش به موضوع طب سنتی و مکمل/جایگزین در تحقیقات پایان نامه‌ای (1370 تا 1385)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله روند گرایش به موضوع طب سنتی و مکمل/جایگزین در تحقیقات پایان نامه‌ای (1370 تا 1385) :


تعداد صفحات :13

با وجود گسترش روزافزون بکارگیری روش‌های طب سنتی و طب مکمل/جایگزین, شواهد علمی مبتنی بر تحقیقات علمی در بسیاری از شاخه‌های این روش‌ها اندک است. این طرح با هدف ارزیابی روند گرایش موضوعی پایان‌نامه‌های دوره‌های پزشکی عمومی و تخصصی نسبت به طب سنتی/مکمل/جایگزین (به عنوان نمادی از جهت گیری کلی تحقیقاتی) طی یک دوره 15 ساله در دانشکده‌های پزشکی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
با مراجعه به بخش پایان‌نامه‌های هر دانشگاه, تعداد مجموع پایان‌نامه‌های ارائه شده در هر سال تحصیلی در دوره زمانی 1370 تا 1385 تعیین گردید و پایان‌نامه‌هایی که موضوع آنها احتمالاً در ارتباط با طب سنتی/مکمل/جایگزین بود, شناسایی و از بایگانی استخراج شد. سپس ضمن بررسی دقیق‌تر از نظر ارتباط موضوعی, سال تحصیلی ارائه, رتبه و تخصص علمی ارائه دهنده, نوع مطالعه, شاخه مورد بررسی طب سنتی/مکمل/جایگزین و سایر اطلاعات جمع‌آوری گردید.
مجموعاً 28344 پایان‌نامه طی پانزده سال در چهار دانشکده پزشکی از دانشگاه‌های شهر تهران به اتمام رسیده که از این تعداد 110 پایان‌نامه مربوط به موضوع طب سنتی/مکمل/جایگزین بوده است (88/3 مورد در هر هزار پایان‌نامه)؛ در سال‌های مورد بررسی, نسبت پایان‌نامه‌های انجام یافته در رابطه با طب سنتی/مکمل/جایگزین روندی افزاینده داشته است (001/0>P و 7/42= X2 for trends). از مجموع پایان‌نامه‌های مزبور, 41 مورد (3/37 درصد) در حوزه تحقیقات بالینی و بقیه موارد تحقیقات غیربالینی بوده است. نسبت تحقیقات بالینی در پایان‌نامه های تخصصی به نحو معنی‌داری بالاتر از پایان‌نامه‌های عمومی بوده است (001/0>P).
علی‌رغم روند فزاینده تحقیقات پایان‌نامه‌ای در زمینه طب سنتی/مکمل/جایگزین, طی سال‌های اخیر, هنوز هم سهم این تحقیقات از کل پایان‌نامه‌ها ناچیز است. جهت دهی و تسهیل انجام تحقیقات مرتبط با طب سنتی/مکمل/جایگزین (به ویژه در مراکز دانشگاهی) از یکسو و بکارگیری نتایج تحقیقات در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و ارائه مراقبت های بالینی از سوی دیگر, افزایش گرایش محققین و گسترش تولید شواهد علمی در این زمینه را به دنبال خواهد داشت.

لینک کمکی