دانلود فایل word مقاله برآورد میزان مرگ و میر خام کشور با استفاده از روش‌های گیر و بازگیر بر اساس اطلاعات شهر گرگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله برآورد میزان مرگ و میر خام کشور با استفاده از روش‌های گیر و بازگیر بر اساس اطلاعات شهر گرگان :


تعداد صفحات :10

اطلاعات مربوط به تعداد موارد فوت و علل مربوط به آنها, از پایه‌ای‌ترین اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص وضعیت سلامت جامعه و مقابله با عوامل مخاطره به شمار می‌آید. از آنجا که این نوع اطلاع همیشه با مشکل کم شماری (Undercount) مواجه است, انجام مطالعات مختلف برای برآورد کم شماری مرگ و میر ضروری است. هدف از این مطالعه استفاده از روش‌های مختلف گیر و بازگیر برای برآورد میزان کم شماری در داده های مرگ و میر شهر گرگان و به دست آوردن ضرایب تصحیحی برای برآورد کم شماری مرگ و میر کشور است.
برای برآورد کم شماری مرگ و میر در جامعه, از چند روش می‌توان استفاده کرد که برآوردگرهای پترسن, چپمن ,مدل‌های مختلف لگ خطی و روش پوشش نمونه‌ای از جمله آنها هستند. در این مقاله, با به کار گیری این روش‌ها, از اطلاعات مرگ و میر اداره آمار و معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان, آموزش پزشکی و سازمان ثبت احوال کشور برای برآورد کم شماری مرگ و میر شهر گرگان استفاده شد.
برای داده‌های مرگ و میر شهر گرگان نسبت به سه فهرست ادغام شده میزان کم شماری مرگ و میر, بر مبنای روش‌های پترسن, چپمن و لگاریتم خطی, میزان 3/16 درصد و بر پایه روش پوشش نمونه‌ای, 3/18 درصد برآورد گردید.
با تعمیم نتایج حاصله به کل کشورو برآورد میزان کم شماری مرگ و میر نسبت به اطلاعات اداره آمار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی, میزان مرگ و میر خام با روش لگ خطی, 57/5 در هزار و با روش پوشش نمونه‌ای7/5 در هزار برآورد می‌شود.
نتایج حاصل از برآورد میزان خام مرگ و میر کشور با برآوردهایی که مراجع رسمی آماری کشور و سازمان‌های بین‌المللی از میزان مرگ و میر خام ایران ارائه داده‌اند, همخوانی دارند.

لینک کمکی