دانلود فایل word مقاله بررسی تأثیر تلاوت قرآن در سه ماه آخر بارداری بر شدت درد زایمان در زنان نخست زا: یک کارآزمایی بالینی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی تأثیر تلاوت قرآن در سه ماه آخر بارداری بر شدت درد زایمان در زنان نخست زا: یک کارآزمایی بالینی :


تعداد صفحات :10

یکی از شدیدترین دردهایی که زنان در طول زندگی خود تجربه می‌کنند درد زایمان است. علیرغم پیشرفتهای نوین در طب, اداره مناسب آن همچنان یکی از معضلات مهم علم مامایی محسوب می‌گردد. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر تلاوت قرآن در سه ماه آخر بارداری بر شدت درد زایمان در زنان نخست زا, در سال 1389 انجام گرفت. تحقیق با طراحی کارآزمایی بالینی بر روی 87 نفر از زنان نخست‌زای سالم که در هفته 30-28 حاملگی به یکی از بیمارستانهای دانشگاه شاهد مراجعه کرده بودند, صورت گرفت. زنان مورد مطالعه به طور تصادفی در دو گروه شاهد )46 نفر( و مورد )41 نفر( قرار گرفتند. افراد در گروه مورد, در سه ماه آخر بارداری تا زمان زایمان هر روز یک بار و در مجموع حداقل 30 بار یکی از سه سوره انشقاق, یس یا مریم را تلاوت کردند و گروه شاهد, فقط مراقبتهای مرسوم را دریافت کردند. هر دو گروه تا زمان انجام زایمان طبیعی تحت نظر قرار گرفتند. شدت درد در هر دو گروه به ترتیب در چهار نوبت یعنی در زمانی که اتساع دهانه رحم بین 5-3, 8-5 و 10-8 سانتی متر بود و همچنین در مرحله دوم زایمان, بر اساس مقیاس درد خطی بصری اندازه‌گیری و با یکدیگر مقایسه شدند. بین دو گروه از نظرسن, سابقه درد موقع قاعدگی, شغل, میزان تحصیلات, زمان زایمان به لحاظ نوبت‌های زایمان و وزن نوزاد با یکدیگر اختلاف وجود نداشت. میانگین شدت درد در هنگام اتساع دهانه رحم بین 5-3 , 8-5 و10-8 سانتی متر, در گروه مورد از گروه شاهد به صورت معنادار کمتر بود, اگرچه شدت درد به هنگام اتساع دهانه رحم به میزان 10 سانتی‌متر تا زمان زایمان, در دو گروه اختلاف معنادار نداشت. به نظر می‌رسد قرائت قران قبل از زایمان بر کاهش درد زایمان اثر دارد و قادر است فرایند زایمان را تحمل‌پذیرتر کرده و همچنین خاطره معنوی خوشایندی برای مادران ایجاد ‌نماید.

لینک کمکی