دانلود فایل word مقاله عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانواده‌های بیماران مرگ مغزی در اهدای عضو: یک مطالعه کیفی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانواده‌های بیماران مرگ مغزی در اهدای عضو: یک مطالعه کیفی :


تعداد صفحات :22

مطالعات نشان داده‌اند عواملی متعددی با توجه به زمینه اجتماعی, فرهنگی و سازمانی در تصمیم خانواده برای اهدای عضو مؤثرند. این مطالعه با هدف کشف عوامل مؤثر در تصمیم گیری خانواده‌های بیماران مرگ مغزی در اهدای عضو انجام گردید. این تحقیق یک مطالعه کیفی با تمرکز بر رویکرد تحلیل محتوا است. فرایند جمع آوری داده‌ها مشتمل بر 38 مصاحبه غیرساختارمند و عمیق با 14 خانواده رضایت داده و نیز 12 خانواده رضایت نداده به اهدای عضو همراه با یادداشت‌های عرصه است.نمونه گیری به صورت هدفمند در مرکز مدیریت پیوند دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مهرماه 1388آغاز و تا مرحله اشباع ـ آذر 1389 ـ ادامه یافت. تحلیل کیفی محتوای داده‌های مصاحبه و یادداشت در عرصه, منجر به استخراج شش مضمون گردید که بیانگر ماهیت و ویژگی‌های عوامل مؤثر در تصمیم خانواده‌های مرگ مغزی در اهدا یا عدم اهدای عضو شامل این موارد بودند: پذیرش مرگ مغزی, آمادگی شناختی, کیفیت و زمان مواجهه, میانجی‌های تصمیم ساز, تعاملات خانوادگی و باورها و انگیزه‌ها. نتایج این مطالعه نشان داد عوامل متعددی در اهدای عضو مؤثرند. کشف و تبیین این عوامل به سیاست گذاران و مدیران برای برنامه ریزی و مداخلاتی در ارتباط با فرهنگ سازی و تسهیل در اهدای عضو کمک می‌نماید. به علاوه توصیه می‌شود تیم مراقبتی و درمانی از درک خانواده نسبت به مفهوم مرگ مغزی و برگشت ناپذیری آن مطمئن شده و اطلاعات شفاف و کامل دراین رابطه به خانواده بدهند.

لینک کمکی