دانلود فایل word مقاله رابطه سلامت ساکنان و کیفیت فضای همسایگی:یک مطالعه موردی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله رابطه سلامت ساکنان و کیفیت فضای همسایگی:یک مطالعه موردی :


تعداد صفحات :17

تحولات تکنولوژیک, گرایش‌های اقتصادی و دیدگاه‌های زیبایی شناسی خاص, سبب گردیده است که به منظر شهری, فضای باز عمومی و روابط اجتماعی بین شهروندان و به ویژه به تأثیر کیفیت این فضاها در سلامتی ساکنان توجه کمتری شود. این وضعیت موجب شده است شهرها, مراکز محلات و واحدهای همسایگی و مجتمع‌های مسکونی به سرچشمه بروز ناراحتی‌های جسمی و روانی برای ساکنان آنها, تبدیل گردد. تحقیق حاضر با تمرکز بر عناصر تشکیل دهنده فضاهای عمومی باز شهری و تأثیر آن بر کیفیت روابط بین شهروندان پایه ریزی شده است, تا رابطه زندگی سالم را با کیفیت فضاهای باز شهری و واحدهای همسایگی, بررسی نماید. در پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه نمونه‌های مورد مطالعه‌ای پرداخته و برای بررسی و کنکاش مسایل و مطالب مورد نظر, از روش تحلیل محتوایی و بررسی تطبیقی استفاده شده است. اطلاعات لازم از طریق مطالعات اسنادی, میدانی, مشاهده توصیفی, عکس و نقشه‌های تفصیلی منطقه به دست آمده است. پس از تجزیه تحلیل و بررسی تطبیقی معیارهای ارتقای سطح سلامت و تعاملات اجتماعی با نمونه‌های موردی, به نقد این دو مجموعه پرداخته شده است. در نهایت آن چه که نتیجه‌گیری می‌شود پاسخی است به این که چه عناصری در منظر شهری سبب ایجاد هنجارهای اجتماعی و سلامت شهروندان می‌گردد.

لینک کمکی