دانلود فایل word مقاله جمعیت گربه‌های خیابانی شهر تهران و سلامت مردم: مروری کوتاه بر ادبیات پژوهشی و نمونه موردی شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله جمعیت گربه‌های خیابانی شهر تهران و سلامت مردم: مروری کوتاه بر ادبیات پژوهشی و نمونه موردی شهر تهران :


تعداد صفحات :26

موضوع کنترل افرایش جمعیت گربه‌‌های خیابانی, سال‌های مدیدی است که در کشورهای جهان مطرح است. اهداف مطالعه حاضر عبارت از شناسایی تجارب کشورهای دیگر, شناسایی اکوسیستم جانوری شهری (رابطه جمعیت موش‌ها و گربه‌های خیابانی), شناخت نقش گربه‌ها در ایجاد آلودگی‌های محیطی و همچنین شناخت باورهای اجتماعی در خصوص این حیوانات بوده است. نوع این مطالعه, مروری و مقطعی بوده است. مکان مطالعه مقطعی, شهر تهران بوده و جمعیت هدف بالای 18 سال شهر تهران به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای وارد مطالعه شدند. نتایج مطالعه مروری به تفصیل در مقاله ارائه شده است. در مطالعه مقطعی 9836 نفر در شهر تهران (50.1 درصد زن و 49.9 درصد مرد) با میانگین سنی (انحراف معیار) 37.6 سال (15.1) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مربوط به اکوسیستم جانوری شهری نشان داد اغلب جمعیت تحت مطالعه (49 درصد) معتقد بودند جمعیت گربه‌های محل زندگی آنها تغییر نکرده است. نتایج آزمون پیرسون نشان داد که روند تغییر تعداد موش‌ها با روند تغییر تعداد گربه‌های همان محل, دارای همبستگی مستقیم و مثبت است. به بیان دیگر روند کاهش جمعیت موش‌ها با روند کاهش جمعیت گربه‌ها همراه بوده است و برعکس (PP). نتایج مربوط به نقش گربه‌ها در ایجاد آلودگی‌های محیطی نشان دادند مهم‌ترین علت پخش زباله و ایجاد آلودگی در شهر, خود مردم (46.5 درصد) هستند. نتایج مربوط به زمینه‌های اجتماعی درباره جمعیت گربه‌های شهری نشان دادند اغلب شهروندان (71.3 درصد) به میزان (خیلی زیاد) و (زیاد) اعتقاد داشتند گربه‌های شهر آنها حق زندگی دارند. بطور کلی می‌توان نتیجه گیری کرد که جمعیت گربه‌های خیابانی در شهر تهران به عنوان یکی از کنترل کننده‌های جمعیت موش‌ها در شهر محسوب می‌شود. تغییر در شرایط زیست محیطی جمعیت موش‌ها نیز می‌تواند به طور غیرمستقیم بر کنترل جمعیت گربه‌ها مؤثر باشد. در این راستا آموزش مردم جهت رعایت نظافت و همچنین ارتقای کیفیت خدمات شهری, می‌تواند نقش گربه‌ها را در ایجاد آلودگی‌های محیطی به حداقل برساند. بنابراین یکی از مهم ترین راهکارهای مدیریت شهری برای کنترل جمعیت حیوانات خیابانی آن است که شهر, به عنوان یک سیستم اکولوژیکی مورد بررسی قرار بگیرد. اقدامات مربوط به کنترل جمعیت گربه‌های خیابانی باید با استناد به شواهد علمی و رعایت اصول اخلاقی بوده و کمترین تلاطم را در اکوسیستم شهری ایجاد کند.

لینک کمکی