دانلود فایل word مقاله میزان رضایتمندی پزشکان خانواده از "برنامه پزشک خانواده" در استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله میزان رضایتمندی پزشکان خانواده از "برنامه پزشک خانواده" در استان همدان :


تعداد صفحات :13

تیم سلامت در نخستین سطح خدمات سلامت عهده‌دار ارائه خدمات سلامت به افراد و جامعه تحت پوشش خود است. میزان رضایت پزشک به عنوان رهبر تیم سلامت یکی از عوامل اساسی در اجرای درست طرح پزشک خانواده است. در این مطالعه به بررسی میزان رضایت پزشکان از برنامه پزشک خانواده پرداخته شده است. طرح حاضر یک مطالعه مقطعی بود که به صورت طرح تحقیقی تداومی از نوع کیفی کمی ترتیب داده شد. در این مطالعه از روش مصاحبه فردی عمیق نیمه ساختارمند و پرسشنامه استفاده شده است, به منظور تعیین میزان رضایت پزشکان خانواده, کلیه پزشکان خانواده استان همدان در سال 1389 مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت 121 پرسشنامه به صورت سرشماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه, میزان رضایت پزشکان از موارد مختلف در طرح پزشک خانواده, مطرح شده در پرسشنامه‌ها, پایین بود, صورتی که تعداد 57 نفر (47/9 درصد) از برنامه پزشک خانواده کاملاً ناراضی بودند. در مطالعه حاضر, سطح رضایت پایین پزشکان نه تنها باعث آسیب به اجرای طرح می‌شود, بلکه باعث کاهش سطح سلامت و بهداشت جامعه نیز خواهد شد. بنابراین لازم است مسئولان محترم پیش از انتشار طرح به جمعیت‌های شهری در جهت رفع علل نارضایتی تلاش کنند.

لینک کمکی