دانلود فایل word مقاله بسته‌های خدمات سلامت اجتماعی, الگویی برای مداخله نظام مدیریت سلامت شهری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بسته‌های خدمات سلامت اجتماعی, الگویی برای مداخله نظام مدیریت سلامت شهری :


تعداد صفحات :13

دانلود فایل word مقاله بسته‌های خدمات سلامت اجتماعی, الگویی برای مداخله نظام مدیریت سلامت شهریبرای تغییر در وضعیت سلامت اجتماعی لازم است پس از تحلیل وضعیت موجود مسائل اجتماعی و مداخلاتی که تا کنون اجرا ‌شده, بسته خدمات جدید را بر اساس نیاز فعلی طراحی و اجرا کرد. با توجه به بازمهندسی نظام شبکه بهداشتی درمانی در شهرها با رویکرد عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و بازتعریف نقش شهرداری‌ها در این ارتباط تدوین چنین بسته‌ای فرصتی خواهد بود تا با استفاده از نتایج آن خدمات ارایه شده در شبکه بهداشتی و درمانی تکمیل شده و نقش شهرداری‌ها در ارایه خدمات سلامت اجتماعی شفاف‌تر گردد. در این مطالعه توصیفی و تحلیلی, برای جمع‌آوری اطلاعات از روشهای ترکیبی مصاحبه با مسئولین شهرداری, نظرات شوراهای سلامت محلات, بحث گروهی متمرکز در تیم طراحی, بررسی متون تحقیقاتی مرتبط در شهرداری و مرور اسناد معاونت اجتماعی از بدو تأسیس استفاده و که این اطلاعات در مراحل اولویت‌بندی و طراحی بسته‌ها به کار گرفته شده است. بسته‌های سلامت اجتماعی طراحی شده در این طرح با عناوین بسته عمومی شامل ترویج رفتارهای سالم اجتماعی و بسته‌های اختصاصی برای سو مصرف مواد, جرم, کودک آزاری و طلاق تعیین شد و اجزای بسته در سه بخش شامل (ضرورت خدمت, محتوی یا شرح خدمات و الزامات استقرار خدمات) تکمیل گردید. اصول شش‌گانه‌ای مورد توافق در طراحی بسته‌ها عبارت بود از مبتنی بودن خدمات بر نیازها و دارایی‌های منطقه, مشارکت مردم و همکاری بین بخشی, مداخله در هر سه سطح پیشگیری, مبتنی بر شواهد بودن, انطباق با اسناد بالادستی و در نظر گرفتن الزامات استقرار. مقایسه بسته‌های موجود در زمینه مسائل اجتماعی با بسته‌های تدوین شده جدید نشان می‌دهد که رویکرد بسته‌های جدید, ارتقای سلامت اجتماعی است و رویکرد دستورالعمل‌ها و برنامه‌های موجود بیشتر درمان محور, مبارزه با بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی بوده است. در بسته‌های جدید رویکرد همکاری بین بخش‌ها و استفاده از امکانات محلی مورد تأکید است اما در دستورالعمل‌های موجود رویکرد بر اساس امکانات دولتی و منابع محدود آن است. در این راستا تشکیل شورای سلامت اجتماعی منطقه زیر نظر شهردار و با مشارکت کلیه دستگاه‌های دولتی و نمایندگان بخش غیر دولتی و بخش خصوصی حاضر در منطقه به عنوان اولین گام برای ایجاد حساسیت و تعهد جمعی پیشنهاد شده است.اجتماعی منطقه زیر نظر شهردار و با مشارکت کلیه دستگاه‌های دولتی و نمایندگان بخش غیر دولتی و بخش خصوصی حاضر در منطقه به عنوان اولین گام برای ایجاد حساسیت و تعهد جمعی پیشنهاد شده است.

لینک کمکی