دانلود فایل word مقاله تعیین عوامل پیش بینی کننده تغییرات خلق و خوی در مصرف‌کنندگان قرص‌های جلو گیری از بارداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تعیین عوامل پیش بینی کننده تغییرات خلق و خوی در مصرف‌کنندگان قرص‌های جلو گیری از بارداری :


تعداد صفحات :13

بیش از 100میلیون زن در سراسر جهان از قرص‌های جلوگیری از بارداری استفاده می‌کنند و تغییرات خلق و خوی به عنوان اولین دلیل قطع مصرف قرص‌ها به شمار می‌رود. این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی با هدف بررسی تأثیر قرص‌های جلو گیری از بارداری بر سلامت خانواده روی 500 زن 49-15 سال مصرف کننده قرص منوفازیک LD(low dose) تحت پوشش دو مرکز بهداشت غرب و شرق اهواز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در سال 1390 انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه به روش مصاحبه چهره به چهره جمع‌آوری گردید. آزمون رگرسیون لجستیک ارتباط بین تغییرات خلق و خوی و دیگر عوامل را تعیین نمود. بر اساس نتایج بین تغییرات خلق و خوی و عواملی مانند خودکارآمدی, آموزش نحوه کنترل عوارض جانبی قرص و محل سکونت رابطه معنادار برقرار بود. بر این اساس به ازای هر واحد خودکارآمدی 13درصد از بخت ایجاد تغییرات خلق و خوی کاسته شد. کسانی که آموزش ندیده بودند 1/8 برابر بیشتر در معرض تغییرات خلق و خوی بودند, و شهر نشینی به روستانشینی حدود 2/5 برابر بخت ایجاد تغییرات خلق و خوی را در مصرف‌کنندگان قرص افزایش داد. زنان مصرف‌کننده قرص LD در مدت مصرف تغییرات خلق و خوی را تجربه می‌کنند و آموزش نحوه کنترل عوارض جانبی و افزایش خودکارآمدی مهمترین عوامل پیش بینی‌کننده تغییرات خلق و خوی هستند.

لینک کمکی