دانلود فایل word مقاله بهبود تداوم مصرف قرص‌های جلوگیری از بارداری: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بهبود تداوم مصرف قرص‌های جلوگیری از بارداری: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده :


تعداد صفحات :16

یکی از عوامل مؤثر در موفقیت هر روش پیشگیری از بارداری, میزان تداوم استفاده از آن روش است. به ‌رغم این که قرص جلوگیری از بارداری, از روش‌های بسیار مطمئن جلوگیری است, تعدادی از زنان در حین استفاده از این روش به مصرف ادامه نمی‌دهند. این پژوهش تجربی از نوع مورد ـ شاهدی با هدف افزایش تداوم مصرف قرص با کاربرد برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در زنان 49-15 سال مصرف کننده قرص منوفازیک LD تحت پوشش مراکز بهداشتی ـ درمانی شهر اهواز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در سال1391 انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه به روش مصاحبه چهره به چهره قبل از مداخله, سه ماه و شش ماه بعد از مداخله جمع‌آوری گردید. بر اساس نتایج گزارش شده در بازه زمانی سه ماهه پی‌گیری, آزمون رگرسیون لجستیک, تأثیر برنامه آموزشی بر تداوم مصرف قرص را نشان داد. بر اساس نتایج اگرچه افزایش تداوم مصرف معنادار نشد, ولی زنانی که برنامه آموزشی را دریافت نکرده بودند, 2 برابر بیشتر از زنانی که این آموزش‌ها را دریافت کرده بودند در معرض قطع مصرف قرص بودند. به نظر می‌رسد اجرای برنامه آموزشی نظریه محور, می‌تواند موجب بهبود تداوم مصرف قرص‌های جلوگیری از بارداری گردد.

لینک کمکی