دانلود فایل word مقاله تأثیر عوامل کیفی محیط بر کاهش اختلال رفتاری در کودکان 7-5 سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تأثیر عوامل کیفی محیط بر کاهش اختلال رفتاری در کودکان 7-5 سال :


تعداد صفحات :21

در سال‌های اخیر, جمعیت قابل توجه کودکان در ایران, سبب توجه ویژه‌ای به مسئله آموزش و فضاهای آموزشی کودکان شده است. متأسفانه در ایران, اکثر دبستان‌ها و مهد کودک‌ها در فضاهای فاقد طراحی مناسب و یا در فضاهایی با کاربری غیر آموزشی تأسیس می‌شوند. هدف از تحقیق حاضر, بررسی برخی از اصول طراحی فضاهای ویژه کودکان با تأکید بر بهره گیری از قابلیت‌های محیطی مؤثر بر رفتار کودکان و رویکرد کاهش اختلالات رفتاری در آنان است. جامعه آماری, از نوع در دسترس و شامل کودکان پیش دبستانی سنین 5 تا 7 ساله در یکی از مهد کودک‌های شهر تهران است. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده است که از طریق آن تعداد 30 کودک انتخاب شده و به 2 گروه 15 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. روش تحقیق به کار گرفته شده, نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه و آزمایش بود. برای تحلیل آماری داده‌ها از تحلیل کواریانس (ANCOVA) استفاده شده است.بر اساس نتایج به دست آمده, می‌توان بیان کرد نورگیری طبیعی و مناسب فضا, ایجاد ارتباط دیداری و شنیداری با محیط خارج از فضای مهدکودک و پیش دبستانی, همچنین ارتباط با فضای سبز و باز و انجام بازی‌های گروهی و هدفمند در فضای باز, بر کاهش نشانگان اختلالات رفتاری در کودکان تأثیر دارد. با به کارگیری نتایج حاصل از پژوهش حاضر, می‌توان اذعان داشت عوامل کیفی ـ کالبدی محیط‌های آموزشی, می‌تواند بر رفتار کودکان تأثیرگذار باشد.

لینک کمکی